Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γενικές Πληροφορίες
Τηλεφωνικός κωδικός  Άνδρου : 22820
Λιμεναρχείο Ραφήνας : 22940  22300
Ραφήνα σταθμός λεωφορείων : 210  8210872
Ταχυδρομικός κώδικας : 84500
 
Χρήσιμα τηλέφωνα
 
Γενικά
Αστυνομία : 22820 22300 – 22307
Λιμεναρχείο : 22820  22250
Λιμενικός Σταθμός Γαυρίου: 22820 71213
Λιμενικός Σταθμός Μπατσίου: 22820 41981
Λιμενικός Σταθμός Κορθίου: 22820 61219
Τελωνείο Γαυρίου: 22820 71203
Πυροσβεστική: 22820 42099
Κέντρο υγείας : 22820 22222, 23333, 23703
Περιφερειακό ιατρείο Γαυρίου: 22820 71210
Περιφερειακό ιατρείο Κορθίου: 22820 41326
Επαρχείο : 22820 23700
Ειρηνοδικείο : 22820 23160
Δασονομείο Άνδρου: 22820 42292
Εκδόσεις διαβατηρίων : 22820 23419
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA) : 22820 22695
Επιμελητήριο Κυκλάδων – Υποκατάστημα  Άνδρου: 22820 51490
 
Δήμος  Άνδρου
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22823 60200
Γραφείο Δημάρχου: 22823 60203
Γραφείο Αντιδημάρχου – Χώρα: 22823 60233
Γραφείο Αντιδημάρχου – Κόρθι: 22823 60332
Γραφείο Αντιδημάρχου – Γαύριο: 22823 60121
Γραφείο Αντιδημάρχου – Μπατσί: 22820 41855
Ληξιαρχείο: 22823 60215
Μητρώο – Έκδοση Πιστοποιητικών: 22823 60214
Άδειες Καταστημάτων: 22823 60216
Αιτήματα Πολιτών: 22823 60201
Τεχνική Υπηρεσία: 22823 60224, 22820 22808
Πολεοδομία: 22820 24164
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνδρου: 22820 22021
 
ΟΑΕΔ
Δημοτική Ενότητα Άνδρου και Κορθίου: 22823 60209
Δημοτική Ενότητα Υδρούσας: 22820 41343
 
ΚΕΠ
Δημοτική Ενότητα Άνδρου:  22823 60220, 22823 60221
Δημοτική Ενότητα Κορθίου: 22823 60320, 22823 60326
Δημοτική Ενότητα Υδρούσας: 22820 41848
 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Μονάδα Δημοτικής Ενότητας Άνδρου: 22820 22021
Μονάδα Δημοτικής Ενότητας Κορθίου: 22823 60321
Μονάδα Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας: 22823 60116
 
Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα (Χώρα) : 22820 22232
Εθνική Τράπεζα (Μπατσί): 22820 41400
Εθνική Τράπεζα (Κόρθι): 22820 61285
Πειραιώς  – Αγροτική Τράπεζα (Χώρα): 22820 22368
Πειραιώς  – Αγροτική Τράπεζα (Γαύριο): 22820 71478
Alpha Τράπεζα (Χώρα): 22820  23900
Eurobank (Χώρα): 22820 29023
 
Μετακινήσεις
Κ.Τ.Ε.Λ. Ανδρου: 22820 22316
ΤΑΞΙ Άνδρου: 22820 22171
ΤΑΞΙ Γαυρίου: 22820 71561
ΤΑΞΙ Μπατσίου: 22820 41081
ΤΑΞΙ Κορθίου: 22820 62171