Μουσεία

Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου
Θερινό ωράριο: από 01 Απριλίου – 31 Οκτώβριου
Τρίτη-Σάββατο 09:00 – 16:00  (Δευτέρα και Κυριακή κλειστό)
Χειμερινό ωράριο: από 01 Νοέμβριου – 31 Μαρτίου
Τρίτη – Κυριακή 08-30 – 15:00  (Δευτέρα κλειστό)
Τηλέφωνο επικοινωνίας :  +30 22820 23664, +30 22820 29134
 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ώρες λειτουργίας: 1η Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 10.00-14.00
29η Μαρτίου – 30 Οκτωβρίου: Καθημερινά (εκτός Τρίτης), 10.00-14.00
Κατά τη διάρκεια των περιοδικών εκθέσεων οι ώρες λειτουργίας είναι οι εξής:
Δευτέρα-Σάββατο 10.00-14.00 & 18.00-20.00, Κυριακή 10.00-14.00, Τρίτη κλειστό
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22820 22444
 
Ναυτικό Μουσείο
Ώρες Λειτουργίας: Θερινό ωράριο: Καθημερινά 8:00 – 22:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302282022264
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης
Θερινό ωράριο: από 01 Απριλίου – 31 Οκτώβριου
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή  09:00 – 16:00  (Δευτέρα και Τετάρτη κλειστό)
Χειμερινό ωράριο: από 01 Νοέμβριου – 31 Μαρτίου
Σάββατο  09-30 – 16:00
25 Μαρτίου κλειστό
Τηλέφωνο επικοινωνίας :  +30 22820 41985
 
Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως
Χειμερινό ωράριο: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 10:00 – 14:00
Θερινό ωράριο: Καθημερινά (εκτός Τρίτης), 10:00 – 14:00
Στη διάρκεια εκθέσεων: Δευτέρα-Σάββατο 10:00-13:30 & 18:30-21:30, Κυριακή 10:00-14:00, Τρίτη κλειστό.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +3022820 24598
 
Καΐρειος Βιβλιοθήκη
Θερινό: καθημερινά 08:30-13:30 και 18:30-20:30
Χειμερινό: καθημερινά 08:30-13:30 και 17:00-19:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22820 22262
 
Λαογραφικό Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Συνετίου
Καθημερινά  9:00- 13:00 και 17:30-21:30
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22820 22954
 
Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων
Ώρες λειτουργίας
Κυριακή: 10:00 έως 12:00, είτε κατόπιν επικοινωνίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +6932731776
 
Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης  και Λαογραφίας
Ώρες λειτουργίας
Ιούνιος – Ιούλιος, Σάββατο – Κυριακή: 11:00 – 13:00
Αύγουστος: 11:00 – 13:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +02282022187
 
Πύργος Αγαδάκη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22820.22262