Σύλλογος

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αρνης η «Ευαγγελίστρια» ιδρύθηκε το 1979 από τον Μιχάλη Χαλά με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του χωριού μας, την προβολή και την ανάδειξή του με πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το Δ.Σ. αποτελείται από νέους ανθρώπους με αγάπη για τον τόπο καταγωγής τους που συνεχώς προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του συλλόγου, να προβάλλουν το χωριό μας και να λύσουν όποια προβλήματα ανακύπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συλλόγου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΝΗΣ «Η ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1979 και έχει έδρα την Άρνη Άνδρου.

Σκοποί του Συλλόγου

1) Η ένωση όλων όσων κατάγονται από τις περιοχές που αποτελούν την κοινότητα Άρνη Άνδρου και η επίλυση με την συνεργασία του και με το Κοινοτικό Συμβούλιο προβλημάτων τοπικού και ζωτικού ενδιαφέροντος.

2) Η ανάπτυξη, βελτίωση, σύσφιξη και προαγωγή φιλικών σχέσεων μεταξύ αυτών και των οικογενειών τους και γενικότερα σχέσεων, που θα βοηθήσουν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, όπως επίσης και η ψυχαγωγία των μελών του και η διατήρηση των εθίμων και παραδόσεων του χωριού.

3) Η ανάπτυξη και η προβολή όλης της κοινότητας σε διεθνή έκταση, αφού το φυσικό της περιβάλλον είναι σπανίας ομορφιάς.

4) Η σύνδεση των παιδιών που έχουν γεννηθεί και εκείνων που θα γεννηθούν μακριά από το χωριό με τον τόπο καταγωγής των προγόνων τους, με τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.

Οι σκοποί του συλλόγου επιτυγχάνονται

α. Με τις συχνές συναντήσεις των μελών του συλλόγου κατόπιν πρωτοβουλιών του Δ.Σ. για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τόσο σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, όσο και σε θέματα σχετιζόμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τους ανωτέρω σκοπούς του Συλλόγου.

β. Με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, διαλέξεων, εκθέσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση και διατήρηση των πολιτιστικών παραδόσεων του χωριού.

γ. Με την αναζήτηση ηθικής και οικονομικής υποστήριξης από τα μέλη και οποιονδήποτε επιθυμεί να συνδράμει στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των καταγόμενων εξ Άρνης ομογενών.

δ. Με την δημιουργία έκθεσης αγροτικής ζωής και πολιτιστικής παράδοσης στο Δημοτικό Σχολείο του χωρίου.

ε. Με την συνεργασία με άλλους Συλλόγους του Εσωτερικού ή Εξωτερικού και κάθε άλλο φορέα που έχει σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Συλλόγου.

Μέλη του Συλλόγου

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτατα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι και όσες έχουν γεννηθεί στην Άρνη Άνδρου ή κατάγονται από πατέρα ή μητέρα και οι σύζυγοι αυτών, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους.

Έκτακτα μέλη εγγράφονται όσοι δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών, αλλά ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται άτομα ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τα οποία αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει εξέχουσες και διακεκριμένες υπηρεσίες στον Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός των επίτιμων, που δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και των εκτάκτων, που δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Αριθμός μελών

Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα περίπου 110 μέλη.

Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών προς τον Σύλλογο.

γ. Τόκοι και πρόσοδοι του κεφαλαίου του.

δ. Οι δωρεές ή άλλες χορηγίες προς τον Σύλλογο και γενικά κάθε έσοδο που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

Διοίκηση

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται από τη Γ.Σ. των τακτικών μελών του σε μυστική ψηφοφορία και   έχει διετή (2ετή) θητεία. Επίσης εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Υποχρεωτικά στο επταμελές ΔΣ περιλαμβάνεται ένας Σύμβουλος που κατοικεί μόνμα στην Άρνη.

Από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που έχει ως ρόλο των έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετά το πέρας της θητείας του.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προήλθε από τις εκλογές της 13ής Αυγούστου 2017 είναι η εξής:

Πρόεδρος Σπύρος Χαλάς
Αντιπρόεδρος Δημήτρης Κολυδάς
Γεν. Γραμματέας Χρυσόστομος Σταύρου
Ταμίας Πέτρος Λεμπέσης
Σύμβουλος Ανδριάννα Στάβαρη-Κακλαμάνη
Σύμβουλος Γιάννης Κοντός
Σύμβουλος Γιάννης Γκιώνης

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Μιχάλης Χαλάς 1979 – 1991
Ιάκωβος Πολίτης  1991 – 1993
Αντώνης Μαστροζάννες 1993 – 1996
Γιάννης Χαλάς 1997 – 2008
Σπύρος Χαλάς  2009 – έως σήμερα